PERSONDATAPOLITIK FOR NAVAL TEAM DENMARK

(Dato for seneste ændring 25. maj 2018) Naval Team Denmark (NTD) dataansvar.

NTD behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller, hvordan NTD håndterer personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

NTD behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og NTD sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vores samlet GDPR/Persondatapolitik og kontaktoplysninger på den dataansvarlige NTD direktør som er dataansvarlig, og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen kan du finde her.

Du er altid velkommen til at kontakte Naval Team Denmark, hvis du har yderligere spørgsmål: navalteam@navalteam.dk