Ny strategi for Forsvarsindustrien

Forsvarsminister Trine Bramsen og Erhvervsminister Simon Kollerup præsenterede i dag  Regeringens nye strategi for dansk forsvarsindustri. Præsentationen fandt sted hos radarvirksomheden Weibel.

Den nye strategi udpeger den danske maritime forsvarsindustri som en prioriteret industrisektor. Det anføres således:

Den maritime industris evne til at forsyne Forsvaret nu og på sigt hænger tæt sammen med Forsvarets
tilgang til fremtidige maritime anskaffelser. Opretholdelse af disse kompetencer kræver løbende opgaver, hvis den danske forsvarsindustri skal kunne opretholde en effektiv forsyningsrolle over for Forsvaret. Det er derfor centralt, at der værnes om nationale kritiske maritime kompetencer, så vi
øger vores forsyningssikkerhed og mindsker afhængigheden af udenlandske maritime leverancer.

Strategien understreger også behovet for modulære maritime teknologier:

Dette omfatter særligt teknologier, der kan sikre evnen til at tilpasse sig udviklingen og
operere i Nordatlanten, Arktis og Østersøen, hvorfor særligt teknologier inden for modulære
maritime platforme prioriteres, herunder teknologier til fleksibel opgaveløsning.

Direktør Nils Wang udtaler om strategien:

"Jeg er glad for Strategiens maritime fokus og at den maritime forsvarsindustri i Danmark prioriteres så højt. Det skaber et godt afsæt for nye modulære og fleksible skibe til den danske Flåde som samtidigt skaber store eksportmuligheder i udlandet". 

Strategien kan downloades på Forsvarsministeriets hjemmeside.